witaj na www.zamojszczyzna.com.pl
   
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego
Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna"

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" ma na celu wspieranie działalności i zespołu "Zamojszczyzna". To jest główny jego cel. W dniu 20.09.1996 r. zebrali sie rodzice dzieci tańczących w Zespole Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" oraz tancerze tego zespołu i postanowili założyć Stowarzyszenie, które będzie miało na celu podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji muzyki i tańca ludowego oraz wspieranie działalności ZPiT "Zamojszczyzna". Zebrani podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna".  

 

Do chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie :

Stefan Gościcki
- przewodniczący
Piotr Pawlasiuk - z-ca przewodniczącego
Alina Wnuk -skarbnik
Anna Tront -sekretarz
Anna Polska - członek
Małgorzata Kozłowska - członek
Antoni Byczek - członek

 

 

Od XI 2006 roku Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:
Grażyna Walkiewicz
Iwona Konwalik
Danuta Wiatrzyk

 

 

Dzięki państwa wsparciu Stowarzyszenie będzie mogło jeszcze lepiej wspierać działalność zespołu. 
 

● organizacja pożytku publicznego ●

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym możesz przekazać 1% podatku 
lub 6% dochodu (przychodu) wspierając nasze Stowarzyszenie.

Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy!

Wpłaty należy kierować na odbiorcę:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA" 22- 400 Zamość ul. Partyzantów 13

Na konto nr:

21 1370 1183 0000 1706 4744 2901

Jako tytuł przelewu należy podać:

1% podatku zgodnie z ustawami o podatkach
dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca  "Zamojszczyzna"
22-400 Zamość ul. Partyzantów 13
 

 

  Zespół Pieśni i Tańca "ZAMOJSZCZYZNA" Oficjalna Strona Copyright © 1985-2007 ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA"